Thứ ba, 28/09/2021 - 11:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI
 • Hoàng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thúy Nghiêm Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn - Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Điêu Chính Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD - TD-GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01275841515
  • Email:
   dieuthuongqn@gmail.com
 • Lại Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Lí - Công nghệ - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0984211700
  • Email:
   laithianhtb79@gmail.com
 • Nguyễn Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Lí - Công Nghệ - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978969912
  • Email:
   capsuleaoe@gmail.com
 • Hoàng Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa - Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01257277753
  • Email:
   thanhhaiquynhnhai@gmail.com
 • Vũ Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sinh - Hóa - Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912055808
  • Email:
   vubichquynhnhai@gmail.com